This project has been funded with support from the European Union. This website and all its content reflect the views only of the author,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Agreement no: 2014-1-FI01-KA204-00088

A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.

Raising Strong and Resilient Communities

Raising Strong and Resilient Communities

Motivy realizace projektu

Rychle se měnící globální i evropské ekonomicko-sociální prostředí  způsobuje to, že společenství (=komunity) se ocitají v procesu transformace. Od občanů se stále více vyžaduje, aby byli soběstačnými. Jedná se o změny a výzvy, které nejsou snadno přijatelné.

 

Úspěšné iniciativy závisí na faktorech jako jsou důvěra, sdílení emocí, rozpoznávání a akceptace odlišností. Jsou-li soudržnost a pokrok pokládány za cíl, pak vyprávění příběhů (tzv. Storytelling) poskytuje nástroje, které spojují jednotlivce v místních komunitách. Příběhy sdílených hodnot a společných záměrů poskytují nejlepší příklady.

 

Naše cíle

V rámci projektu “Budování silného a odolného společenství” chceme vyvinout sadu vzdělávacích nástrojů, které jsou využívány v neformálním vzdělávání dospělých, zaměřené zejména na oblast aktivního občanství. Tyto nástroje budou založené na současném a budoucím vývoji metod storytellingu.

 

Pro lepší představivost, těmito nástroji rozumíme především manuál a strukturovaná školení pro učitele/školitele v rámci místních komunit, dále jimi rozumíme video/audio instruktážní nahrávky za účelem představení osvědčených postupů v oblasti storytellingu.

 

Inovativním aspektem jsou speciálně navrhnuté školicí semináře pro školitele s cílem možnosti pracovat s konkrétními metodami vyprávění (např. PNI – Participatory Narrative Inquiry, Participatory Learning in Action a mapování společenství). Školitelé budou podporovat komunity, které čelí současným i budoucím hrozbám.

 

Projektoví partneři budou pracovat s vybranými konkrétními komunitami a jejich představitelem/školitelem na nové koncepci příběhů, které budou nově vytvořeny či přetvořeny z původních příběhů, a to za pomoci nově vyvinutých nástrojů.

 

Partneři

V projektu je zapojena celá řada profesionálů z různých zemí EU, kteří mají dlouholeté zkušenosti v oblasti vzdělávání dospělých, rozvoji komunit, audio-vizuální komunikace, vývoje edukačních nástrojů a v neposlední řadě v oblasti narativních metod.