This project has been funded with support from the European Union. This website and all its content reflect the views only of the author,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Agreement no: 2014-1-FI01-KA204-00088

A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.

Raising Strong and Resilient Communities

Raising Strong and Resilient Communities

Achtergrond en actuele situatie in het kort

Samenlevingen veranderen, economisch en sociaal, wereldwijd en dus ook in Europa. We bevinden ons in een overgangsperiode en dat niet alleen door migraties. Burgers worden geacht zelfstandiger te worden. Dit zijn veranderingen die niet zomaar geaccepteerd worden en verantwoordelijkheden waarmee niet iedereen meteen mee om kan gaan.

Wil en initiatief succesvol zijn, zal het moeten kunnen steunen op factoren als vertrouwen, het delen van gevoelens en ervaringen, het herkennen van overeenkomsten en het accepteren van verschillen. Als cohesie en vooruitgang doelstellingen zijn, kunnen narratieve benaderingen – o.a. het werken met verhalen – de handvatten leveren om betrokkenheid, empathie en actiebereidheid te creëren. Verhalen van gedeelde waarden, gedeelde plannen en meer gelijkheid leveren daarvoor de beste voorbeelden. Het meest succesvolle voornbeeld is het verhaal van democratie waarin iedereen een stem en keuzes heeft.

 

Doelstellingen van het project

In het project ‘Raising Strong and Resilient Communities’ wil ons consortium een reeks opleidingsmiddelen ontwikkelen die voor volwasseneneducatie kunnen worden ingezet om actief burgerschap te stimuleren. De focus ligt daarbij op non-formele volwasseneneducatie. Deze middelen zullen gebaseerd zijn op bestaande narratieve (en storytelling) theorieën en methodes en de uitbreiding daarvan tijdens het project.

De middelen die wij zullen ontwikkelen zijn een leraar/trainer manual, gestructureerde cursussen voor opleiders in volwasseneneducatie en instructievideo’s gebaseerd op de ervaringen van de partners in de loop van het project.

De middelen zullen worden ontwikkeld voor de ontwikkeling van competenties op het gebied van coöperatie en communicatie binnen uiteenlopende soorten ‘communities’, zoals het overbruggen van interculturele en intergenerationele kloven, het gezamenlijk oplossen van gezamenlijke problemen en het verwezenlijken van gezamenlijke belangen etc.

 

Ons streven

Het innovatieve aspect van dit project is onder andere het trainen en faciliteren van ‘community educators’ in het werken met concrete narratieve methoden (o.a. Participatory Narrative Inquiry, Participatory Learning in Action, Community & Network Mapping), richtlijnen en cursussen te bieden om gemeenschappen te helpen om te gaan met actuele en verbeelde én haalbare toekomstige situaties.

Op een individuele basis betekent dat de verandering van de houding, de negatieve discours van het individu en de voortslepende, hinderlijke (dominerende) verhalen van het verleden.

Het project zal dus toekomstplanning van gemeenschappen ondersteunen, met concrete acties die een toekomst kunnen waarmaken, geïnspireerd en gedragen door een gemeenschappelijk verhaal dat deelname, samenwerking positief stimuleert. ‘Self-empowerment’ is het ultieme doel.

 

Communities

Het belangrijkste aspect van dit project is dat de partners afzonderlijk én samen aan concrete cases zullen werken: elke partner heeft op nationaal niveau een gemeenschap geselecteerd waarmee tijdens dit project gewerkt zal worden. Daarbij wordt samengewerkt met opleiders, trainers, vrijwilligers etc die binnen of voor een gemeenschap werkzaam zijn. De gemeenschappen waarmee wij werken zijn zo gekozen dat binnen dit project niet alleen een nationale diversiteit, maar ook  een ‘community’diversiteit gegarandeerd is. Tijdens het project zullen de gekozen methodes toegepast en op basis van feedback aangepast worden om een optimale manual en cursussen en een optimale impact te kunnen waarborgen. Een startpunt voor toekomstige ‘community workers’ om gemeenschappen zelfstandiger, hechter en succesvoller te maken.