This project has been funded with support from the European Union. This website and all its content reflect the views only of the author,

and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein. Agreement no: 2014-1-FI01-KA204-00088

A narrative and story approach to empower cooperation, cohesion and change in communities through non-formal education.

Raising Strong and Resilient Communities

Raising Strong and Resilient Communities

Scurt istoric și situația actuală

Vremurile economice și sociale se schimbă, atât la nivel global cât și în Europa.  Comunitățile sunt în tranziție, și nu numai din cauza migrației. Cetățenii sunt obligați să devină mai independenți. Aceste schimbări și provocări nu pot fi acceptate și tratate ușor de obicei.

Inițiativele de succes depind de factori, ca încrederea, împărtășirea emoțiilor, recunoașterea și acceptarea diferențelor.

Obiectivele sunt progresul și coeziunea, iar storytelling-ul este metoda, care asigură mijloacele pentru atingerea acestor obiective stimulează participarea și compasiunea.  Povestirile despre valori, obiective comune și despre egalitate asigură cele mai bune exemple pentru toate acestea

 

Obiective

Prin proiectul ”Dezvoltarea comunităților puternice și rezistente” parteneriatul vrea să dezvolte un set de instrumente educaționale care pot fi utilizate în educația adulților (centrat pe educația non-formală a adulților), cu atenție specială pe cetățenia și participarea activă.  Aceste instrumente se bazează pe abordările pe teoriile și metode de storytelling.

Instrumentele vor fi cursuri structurate pentru trainer din domeniul educației adulților, materiale audio și video înregistrate cu scopul de a prezenta diverse bune practici.

Instrumentele vor fi dezvoltate cu scopul de a îmbunătății competențele de cooperare și comunicare în comunități diferite (ca de ex. între generații și culturi diferite), cu scopul de implica activ cetățenii în munca comunitară locală.

 

Scopuri

Aspectul inovativ al acestui proiect este că aspiră la educarea trainerilor interesați în dezvoltarea comunității, facillitarea lucrului cu tehnici narative concrete (de ex.  Participatory Narrative Inquiry, Participatory Learning in Action, Community & network Mapping) cu scopul de a ajuta comunitățile să facă față prezentului și diferitelor situații din viitorul imaginat și realizabil.

Pe plan individual acesta înseamnă schimbarea atitudinii, discursului negative al persoanei.

Proiectul va sprijini astfel planificarea viitorului comunității, cu acțiuni concrete, inspirate și susținute de o poveste a comunității, care va conduce la participare, colaborare, iar pe termen lung la o schimbare pozitivă.

 

Cel mai important aspect al acestui proiect, este faptul că de-a lungul proiectului partenerii vor lucra pe cazuri concrete implicând comunități diferite, iar instrumentele vor fi testate de către acestea, astfel încât să putem dezvolta povestiri ”funcționale” efective ale comunităților implicate (orientate spre viitor).

Astfel metodele folosite, manualul și cursurile vor deveni instrumente educaționale și puncte de pornire pentru traineri, voluntari și asistenți sociali în comunități diferite.